Fortinet on ratkaisu asiakkaiden IT-ympäristöjen tietoturvahaasteisiin

Yrityksien päättäjät kohtaavat aiempaa monimutkaisempia IT-ympäristöjä ja niihin liittyviä tietoturvariskejä. Samaan aikaan monet päättäjistä korostavat digitaalisten innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia, joiden avulla asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

IT-ympäristöjen monimutkaisuus ja lisääntyvät tietoturvauhat johtuvat usein siitä, että ajan mittaan käytössä olevat IT-rajapinnat lisääntyvät, mikä osaltaan voi johtaa tietoturva-aukkojen syntymiseen. Yhä useampi tuote kytkeytyy verkkoon digitaalisen muutoksen seurauksena, ja lisäksi liikkuvien laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Hyökkäyspinta-alaa kasvattaa entisestään monien yritysten IT-järjestelmien siirto pilveen.

Kun verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä ja hyökkäyspinta-ala kasvaa, tarvitaan fyysisten tuotteiden lisäksi myös asiantuntevaa henkilöstöä valvomaan ja tarkkailemaan verkossa tapahtuvia aktiviteetteja.

Hampus Karlsson

Fortinetin Security Fabric yhdistää palomuurit (NGFW, Next Generation Firewall) ja verkon infrastruktuurin monitoroinnin. IT-asiantuntijat pystyvät hyödyntämään Fortinetin mahdollistamaa single-pane-view ratkaisua työssään samalla varmistaen korkean tietoturvatason. Ingram Micro auttaa sinua löytämään oikeat ratkaisut tietoturvallisten verkkoympäristöjen rakentamiseen.

- Teemu Vihervaara Key Account Manager (Fortinet), Ingram Micro

Tietoturva on verkkosi tärkein asia

SD-WAN mahdollistaa verkon hallitsemisen ja laajentamisen vaivattomasti.

Laaja läpinäkyvyys ja verkon monitorointi onnistuu Fortinetin ratkaisujen avulla.

Tekoälyn avulla Fortinet pystyy tarjoamaan aiempaa kehittyneempiä NGFW ominaisuuksia.

Allow cookies to view this content

Evästevaihtoehdot

 

Fortinet keskittyy ratkaisuihin, joiden avulla koko IT-ympäristö on mahdollista suojata tietoturvauhilta. Tietoturvallisuus muodostuu kolmesta pääpilarista, jotka ovat Security Driven Networking, Secure Access Management IoT / OT ympäristöihin ja adaptiivinen pilvitietoturva. Ratkaisut mahdollistavat muun muassa paremman ja turvallisemman pääsyn etätyöntekijöille heille tärkeisiin sovelluksiin – missä ja milloin tahansa.

Ole yhteydessä Ingram Micron asiantuntijoihin kuullaksesi lisää siitä, kuinka Fortinet pystyy tarjoamaan tietoturvallista lisäarvoa yritysten IT-ympäristöihin!

Team Fortinet

Teemu Vihervaara
Teemu Vihervaara

Key Account Manager

Jere Järvinen
Jere Järvinen

Presales Specialist

Minttu Pelkonen
Minttu Pelkonen

Sales Specialist

Hajautettujen verkkojen suojaaminen

Tietoturva vaikuttaa kaikkiin verkon osa-alueisiin mukaan lukien käyttäjät, esineiden internetin (IoT), pilven ja hallinnoinnin. Fortinetin avulla pystyt ratkaisemaan tietoturvauhkien luomat haasteet.

Allow cookies to view this content

Evästevaihtoehdot

Autamme sinua ja asiakkaitasi varmistamaan tietoturvan hajautetuissa verkoissa.

  • Ensisijaisena on turvallisuus
  • Parempi käyttökokemus
  • Helpompi toteutus ja seuranta
  • Tarkastele ja hallitse kaikkia verkon käyttäjiä
  • Verkkoon kytkettyjen IoT-tuotteiden hallinta

Katso lyhyt video vasemmalta! Näin Fortinetin SD WAN -ratkaisu toimii

Zero Trust Access – hallinta ja suojaus verkkoon kytkeytyville

Allow cookies to view this content

Evästevaihtoehdot

Fortinetin ZTA-ratkaisu antaa sinulle mahdollisuuden

  • Hallita kaikkia verkkoon liitettyjä laitteita mukaan lukien IoT ja OT-ympäristöt
  • Hallita käyttäjiä ja heidän laitteitaan

Liittymällä mukaan kumppaniksi, sinusta tulee asiantuntija, joka pystyy tarjoamaan ratkaisuita asiakkaidesi verkkojen kasvuun samalla huolehtien kuitenkin turvallisuudesta ja helppoudesta.

Adaptive cloud security – Pilvitietoturva

Katso lisätietoa adaptiivisesta pilvitietoturvasta täältä

Allow cookies to view this content

Evästevaihtoehdot

Riippumatta siitä, ovatko asiakkaasi IT-ympäristöt siirtymässä pilveen vai onko ne jo siellä, voit yhdessä Fortinetin kanssa turvata heidän liiketoimintansa.

Fortinetin ratkaisut integroituvat muun muassa Azureen, AWS:ään ja Googlen, mikä tekee pilveen siirtymisestä turvallisempaa sinulle ja asiakkaillesi.

Kumppanina sinulla on mahdollisuus tarjota suurempaa kokonaisuutta asiakkaan liiketoiminnan turvaamiseen innovatiivisilla tietoturvaratkaisuilla.